Tag Archives: ebay

Best & Worst from eBay in 2016

ebay shopping experience 2016

The annual eBay shopping experience/review is here! It kind of feels weird to write annual but it is 3rd time I am doing this round up. I may have not purchased a lot in 2016 but I got quite variety of items. Now to the good, the bad and ugly!

Ikgadējais eBay iepirkumu apskats ir klāt! Nedaudz sirreāla sajūta lietojot vārdu – ikgadējais, bet šī jau būs trešā reize, kad top šāda veida raksts. 2016. gadā neesmu daudz ko pasūtījusi no eBay, bet pieejam ir dažādība gan izvēlētajos pirkumos, gan to kvalitātē. 

Continue reading

Share This:

All Black Festive Outfit Inspiration | eBay Bargains #46

Is it weird not feeling festive at all? Holidays are almost here but I still feel like they are months away not days. Maybe that classic all black festive outfit inspiration for this weeks eBay bargains. 

Vai tas ir dīvaini nebūt svētku noskaņojumā? Ziemassvētki jau ir gandrīz klāt, bet man ir tāda sajūta, ka līdz viņiem ir vēl mēneši, bet ne dienas. Varbūt tāpēc klasiski melna svētku tērpa iedvesma šīs nedēļas eBay atradumos. 

black festive outfit inspiration

Continue reading

Share This:

Christmas Gift Ideas | eBay Bargains #45

One of the last eBay bargains of the 2016. If you are still on lookout for Christmas gifts? I managed to found some rally intersnting things on eBay. 

Viens no pēdējiem eBay atradumu rakstiem 2016. gadā. Ja tu gadījumā vēl meklē kādu dāvanu, ko nolikt zem eglītes, esmu atradusi pāris interesantas dāvanu idejas eBay. 

ebay christmas gift ideas

Continue reading

Share This:

eBay Bargains #44 On the Go

Lately I am enjoying long drives. May it be on the car, by train or by the bus. I am indulging myself in calmness and view in the window. It relexas me. 

Pēdējā laikā es izbaudu garus un klusus pārbrauciens arvien vairāk un vairāk. Vai nu tas būtu ar auto, vilcienu vai autobusu. Brauciena laikā atļaujos būt klusuma varā vai arī izbaudu skatu, kas mainās aiz loga. 

women ebay bargains

Continue reading

Share This:

eBay Bargains #42 October Colours

October always associates with various shades of reds, oranges and greens. Dark, solid colours. With this weeks eBay bargains I played with the idea of Octber colours. 

Man oktobris vienmēr ir asociējies ar ar dažādu nokrāsu sarkanajiem, oranžajiem un zaļajiem toņiem. Vārdu sakot, tumšākas krāsas. Šīs nedēļas eBay atradumos paspēlējos ar domu par oktobra krāsām. 

october colours

Continue reading

Share This:

eBay Bargains #41 Everything 10$ (or less)

Septmeber is almost gone. And this is the last part for this type of eBay bargain posts. Hope you enjoyed reading them as much as I liked writting them. You can see first part HERE (1$ or less), second part HERE (everything 2$ or less) and third part HERE (everyhting 5$ or less). 

Septembris ir gandrīz galā un klāt ir arī pēdēja daļa šāda tipa eBay atradumu rakstiem. Ceru, ka jums patika tos lasīt tik pat ļoti kā man tos rakstīt. Neaizmirsti aplūkot iepriekšējos eBay atradumu rakstus, kuros viss maksāja 1$ (ŠEIT), 2$ vai mazāk (ŠEIT) un 5$ vai mazāk (ŠEIT).

10 dollar ebay bargains

Continue reading

Share This:

Ebay Bargains #40 Everything 5$ (or less)

Third part eBay bargains according price range is here. This time everything is 5$ or less. You can see first part HERE (1$ or less) and second part HERE (everything 2$ or less). 

Trešā daļa beidzot ir klāt. Šoreiz viss maksā 5$ vai mazāk. Neaizmirsti aplūkot iepriekšējos eBay atradumu rakstus. kuros viss maksājā 1$ (ŠEIT) un 2$ vai mazāk (ŠEIT). 

5 dollars bargains

Continue reading

Share This:

Ebay Bargains #37

It’s finally summery and sunny day but I am looking forward to autumn already. Especially whats new in autumn fashion and beauty section. So this weeks ebay bargains appropriately autumn kind of colour scheme. 

Pēc ilgāka laika beidzot ir parādījusies saulaina un vasarīga diena, bet es jau gaidu rudeni. Īpaši kas jauns rudens/ziemas sezonā un jaunumus dekoratīvajā kosmētikā. Tāpēc šīs nedēļas ebay atradumi attiecīgi rudenīgās noskaņās. 

autumn fashion ebay bargains

Continue reading

Share This:

Ebay Bargains #36

It is autumn already in other side of the window. Rain, wind and cold. I am still in the summer mood. That must be the reason for this weaks bohemian ebay bargains. It’s like cheat sheet for extenting summer!

Loga otrā pusē jau ir rudens. Lietus, vējš un aukstums. Neskatoties uz to, es vēl esmu tādā kā vasaras noskaņojumā. Tas ir arī iemesls bohēmisko sajūtu ebay bargains postā šonedēļ. Kā pēdējā iespēja pagarināt vasaru!

bohemian ebay bargains

Continue reading

Share This:

EBAY BARGAINS #33

At the moment I’m so into Pokemon GO, like it’s the best thing since sliced bread. My inner 10 year child couldn’t be more happy about it – to catch my very own pikachu. Oh, by the way I have walked with more than 10 km (!) at the moment. 

Pēdējās dienas brīvajos brīžos es to vien daru kā ķeru pokemonus. Tā vien liekas, ka Pokemon Go ir labākā lieta kopš tika radīta sagrieztā maize 😀 Desmitgadīgais bērns, kas mīt manī, nevarētu būt vēl priecīgāks par iespēju noķert pikačū. Starp citu, ķerot pokemonus un apmeklējot pokestopus, esmu nostaigajusi jau vairāk kā 10 km (!). 

ebay, ebay fashion, pokemon

Continue reading

Share This: