Snake Prints and Motives – Suprising Comeback in Fashion

It started with Taylor Swift and a lot of pop drama. Then I spotted them around Chiara’s neck. Now somehow they have slipped into my field of vision. Snakes or more specific snake prints and snake motives. Suddenly I see them everywhere. 
So that’s why – look what you made me do – Taylor Swift. 

Tas sākas ar Teilori Sviftu un daudz drāmas popkultūrā. Tad es tās pamanīju arī blogeres Kiāras Feraņī (Chiara Ferragni) kakla. Tagad tās vienmēr kaut kā ieslidinās manā redzes laukā. Čūskas jeb specifiskāk čūsku raksti un citi čūsku motīvi. Pēkšņi tās ir visur. 
Tāpēc – skaties, ko tu man liki izdarīt, Teilor Svift!

snake prints

Slippery Jewelry | Slidenās Rotaslietas

I was never fan of snake prints to begin with. I wouldn’t say I have become one now. Looking through plenty of snake inspired items I understand two things. First – snake print shoes would make nice neutral staple. Second – snake jewelry looks impressive and effective. Metal material doesn’t matter as much, you need to have an attide to pull it off.

Nekad neesmu bijusi čūsku rakstu fane. Neteiktu, ka maģiski kļūšu par tādu tagad. Meklējot rakstam iedvesmu, sapratu divas ļoti svarīgas lietas. Pirmā – apavi ar čūsku rakstu apdruku ir lielisks papildinājums neitrālajām pamatlietām garderobē. Otrā – čūsku iedvesmotas rotaslietas ir iespaidīgas un ļoti efektīvas. Materiāla izvēle nav pati svarīgākā, toties tava attieksme tās nēsājot ir. 

 

Gucci loves some snakes | Gucci arī patīk čūskas

There is one motive that repeats in couple of seasons in Gucci collections. Can you guess it? It’s snakes! More specific Milk snake (Lampropeltis triangulum) that appears a lot on the dresses, shoes, tops, jewelry. If you look more closely red snake with white and black segments is actually kind of beautiful.

Ir viena tematika, kas atkārtojas jau pāris pēdējās sezonās Gucci kolekcijās. Vai vari uzminēt, kas tā ir? Protams, tās ir čūskas! Precīzāk viena čūsku suga – pienčūska (Lampropeltis triangulum). Tā ir parādījusies gan uz kleitām, gan uz apaviem, gan uz rotaslietām. Ja ieskatās tuvāk, tad sarkanā čūska ar baltajiem un melnajiem ir tīri skaista.

 

Symbolims? | Simbolika?

The serpent, or snake, is one of the oldest and most widespread mythological symbols. In a lot of cultures snake symbolize dualism. The end and the begging, the good and the evil.
In modern modern pop culture meaning has changed a lot. How often do you use snake emoji?

 

snake meaining urban dictionery

 

Čūska ir viens no vissenākajiem un visizplatītākajiem mitoloģiskajiem simboliem. Daudzās kultūrās čūska nozīmē duālismu jeb dubultu dabu. Beigas un sākumu, labo un ļauno. 
Modernajā popkultūrā nozīme ir mainījusies. Interesanti, cik bieži tu lieto čūskas ikonu telefonā?

 

Do you like and wear snake prints? Vai bieži izvēlies un nēsā čūsku rakstus?
More similar posts HERE.

xo, A

facebook | twitter | instagram bloglovin | pinterest

1

Share This:

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *