3 Reasons Why I Loved Wonderwoman Movie

To see Wonderwoman was one of the things that I included on my Birthday wishlist. And on a lovely sunday afternoon we went to cinema to watch it. 

Noskatīties filmu Brīnumsieviete bija viena no lietām, ko vēlējos saņemt dzimšanas dienā. Ko mēs aizgājām noskatīties jaukā svētdienas pēcpusdienā. 

wonder woman movie review

Wonder Woman Movie Review

Female Superhero
This is the first time I have seen a superhero story with female lead. With good female lead. Watching movie you almost can forget that Wonder Woman is female hero, you see it as good hero movie.
Diana has personality, with her own goals, conviction and fears. She can stand for herself, make mistakes and than fix them. And she also looks cool. Wonder woman costume is recognizable and weaponary is unique to her and useful.

Visualy Stunning
Movie looks really beautiful, with bright and vivid colours and stunning locations. Themyscira, place from Diana is, is the place I would like to visit. Complete contrast of London, wich is potrayed very industrial and grey in movie. Making even bigger cultural difference between Themyscira and rest of the world.
Colours doesn’t disappear even when main heroes are at front lines at battle field.

Compelling Story
Wonder Woman is her origin story. Her first contact with humans. She learns how humans be kind and cruel at the same time. How easily humans can be corrupted. How selfish and selfless we can be. Diana learns how world is not only black and white.

 

Filmas Brīnumsieviete Atsauksme

Supervarone
Šī ir pirmā reize, kad supervaroņu filmas galvenā varone ir sieviete. Varone, kas spēj pastāvēt līdzās saviem vīriešu kārtas kolēģiem. Skatoties filmu tu pamazām aizmirsti, ka skaties supervaroņu filmu, kurā galvenā varone ir sieviete, bet sāc uztvert filmu par to, kas tā ir – varoņa stāsts.
Diānai ir izteikta personība, ar saviem mērķiem, pārliecību un bailēm. Viņa spēj pastāvēt pati par sevi, pieļaut kļūdas un tās labot. Un, protams, Brīnumsievetes kostīms izskatās ļoti labi un ir atpazīstams. Viņas ir ieroči ir unikāli un pavisam noteikti noderīgi. 

Vizuāli Pievilcīga
Filma izskatās ļoti skaista, ar košām un spilgtām krāsām pārsteidzošās vietās. Temiskīra, vieta, no kurienes nāk Diāna, pavisam noteikti izskatās pēc vietas, uz kuru es labprāt dotos. Kontrasts tai ir Londona, kura ir industriāla un pelēka. Tas kalpo kā vizuāls atgādinājums kulturālajā atšķirībā starp Temiskīru un pārējo pasauli. 
Krāsas nepazūd arī tad, kad galvenie varoņi nonāk līdz frontes līnijām kara laukā. 

Pārliecinošs Stāsts
Brīnumsieviete ir stāsts par viņas izcelsmi un pirmo saskarsmi ar cilvēkiem. Par to kā viņa saprot cik laipni un tajā pašā laikā cilvēki var būt nežēlīgi. Cik viegli cilvēki var kļūt korumpēti. Cik savtīgi un nesavtīgi cilvēki var būt. Diānas ceļš uz atklāsmi par to, ka pasaule nav tikai melna vai balta, laba vai ļauna. 

 

brinumsieviete filmas atsauksme

 

Have you seen Wonderwoman yet? What are your thoughts about the movie?
Vai jau noskatījies filmu Brīnumsieviete? Kādas ir tavas domas par filmu?
More lifestyle posts HERE.

xo, A

facebooktwitter | instagram bloglovin | pinterest

 

1

Share This:

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *