How to Edit Photos With PhotoScape | Blogging Tips

Clear and bright photos are essential for blog post just like well written text. My go to photo editing program is PhotoScape. It is easy to use and has a lot of useful tools. The best part – it free to download and use. 

Skaidri un labi uzskatāmi attēli ir tik pat svarīgi kā labi uzrakstīts teksts. Man mīļākā foto rediģēšanas programma ir PhotoScape. To ir vienkārši lietot un tai ir daudz noderīgu apstrādes funkciju. Pats labākais – tā ir bezmaksas. 

photoscape photo editing

PhotoScape Photo Editing

PhotoScape is pretty minimalistic in it’s softwear design. All mane categories are easy to spot in upper left cornern. Also on the left side is where you browse and find your photos. Down are all editing tools like rotating, cropping and save options.

PhotoScape savā būtībā ir ļoti vienkārša programma ar viegli pārredzamu un minimālistisku dizainu. Visas kategorijas ir viegli pamanāmas augšējā kreisajā stūrī. Kreisajā pusē atrodas arī bilžu katalogs. Apakšā ir visas nepieciešamās rediģēšanas funkcijas kā pagriešana, apgriešana un saglabāšana. 

photoscape photo editing tips

 

Colour Curves

I make my photos brighter and lighter with colour curves. Just click the arrow next to bright, colour function and choose colour curves or use shortcut Ctrl+M. Smaller window pops up, check preview and start moving lines to achieve desired effect. I also use luminesence curve to get more brithening effect.

Fotogrāfijas padaru gaišākas un košākas ar funkciju colour curves. Lai to atvērtu ir jāklikšķina blutiņa blakus bright, colour funkcijai vai arī var izmantot saīsni Ctrl+M. Izlec mazāks logs, ieklikšķinu preview, lai redzētu kāds rezultāts sanāk manām manipulācijām. Klikšķinu uz līnijas logā un mainu tās izveitojumu, lai iegūtu vēlamo rezultātu. Vēl aŗī izmantoju luminesence curve, lai attēliem piešķirtu papildus spilgtumu. 

photo editing tipsusing colour curves

 

Film Effect

To say easy – film effect work similar like filters on Instagram. PhotoScape offers big variety to choose from. You can also choose intensity of effect – low, middle or high.

Lai vieglāk aprakstīt teikšu, ka film effect ir tieši paši filtri, līdzīgi kā Instagram. Izvēle ir liela. Var izvēlēties arī filtra intensitāti – mazu, vidēju vai lielu. 
film effect tips

 

Fonts

I was surprised whe I discovered how many cool fonts PhotoScape has. And I can change almost everything about them. I can change font colour and opacity. I can add outline and shadow. I like to combine fonts to get more eye catching titles.

Es biju patīkami pārsteigta, kad atklāju cik daudz interesantu fontu ir pieejami PhotoScape. Un ir iespējams mainīt gandrīz visu tiem. Sākot no krāsās un tās intensitātes un beidzot ar izmēru. Ir iespējams pievienot tekstam ēnas efektu un ārējās līnijas. Man patīk kombinēt dažādus fontus, lai iegūtu uzkrītošākus virsrakstus. 

cool fonts

 

Photo Resizing

For blog I like my photos to have same size. Or at least same width. I think it looks aesthetically better all photos are the same widht and alligne with text. Resizing tool also makes photos smaller without loosing quality.

Rakstot postu blogam, man ir svarīgi, lai visi attēlu būtu līdzīgā izmērā, it īpaši platumā. Manuprāt, tā bloga ierakst izskatās vizuāli pievilcīgāks. Tāpēc es vienmēr uzlieku visiem attēliem vienādu platumu un lai tie ir vienā platumā ar tekstu. Resizing funkcija padara attēlus mazākus, nezaudējot kvalitāti. 

photo resizing

 

These are my most used photo editing features on PhotoScape. When necessary I also use red eye removal and blemish removal tools. Sometimes I like to add cute clipart pictures to my photos. Now and than I use a photo combining tools, PhotoScape has some cool templates.

Tieši šīs funkcijas lietoju visbiežāk apstrādājot savus foto, izmantojot PhotoScape. Kad nepieciešams izmantoju funkcijas sarkano acu noņemšanai un pumpu aizvākšanai. Dažkārt foto pievienoju arī mīlīgas bildes no clipart galerijas. Kādreiz ļoti patika veidot dažādas kolāžas, Photoscape ir labas veidnes kolāžu veidošanai. 

 

What photo editing program is your favorite? What more Photoscape tips you would like to get? More blogging tips HERE.

xo,A 

facebooktwitter | instagram bloglovin | pinterest

2

Share This:

Related posts:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *